„Dzielimy się tym co mamy”

Dyrektor, personel oraz dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 17 składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i życzliwość wszystkim, którzy w  szczególny sposób przyczynili się do realizacji naszych planów i zamierzeń:

·        Zarządowi Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej za przekazanie środków pieniężnych na modernizację przedszkolnego placu zabaw;

·         Panu Dariuszowi Stefaniukowi Prezydentowi Miasta Biała Podlaska – za przekazanie  nagród  na węwnątrzgrupowy konkurs wiedzy o Białej Podlaskiej  „Biała Podlaska moje miasto”;

·        Panu Stanisławowi Parafiniukowi  Prezesowi  Zarządu Instytutu Maszyn Spożywczych Sp. z o. o.- za przekazanie  nagród rzeczowych na  międzyprzedszkolny konkurs plastyczny   „Biała Podlaska - dawniej i dziś”;

·        Panu Wojciechowi Guzowskiemu Dyrektorowi Sklepu Bricoman w Białej Podlaskiej pomoc i wsparcie w  modernizacji łazienki dzieci;

·        Punktowi Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin za przekazanie  nagród rzeczowych na  międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej  „Wędrówki po krajach Unii Europejskiej”;

·        Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej w Warszawie za przekazanie  nagród rzeczowych na  międzyprzedszkolny konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej
„Wędrówki po krajach Unii Europejskiej;

·        Lokalnemu  Punktowi Informacyjnemu Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej  za przekazanie  nagród rzeczowych na  międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej  „Wędrówki po krajach Unii Europejskiej”;

·        Państwu Annie i Konradowi Twarowskim za podarowanie firan do dwóch oddziałów oraz tkaniny na stroje do tańców i serwety na stoły;

·        Panu Dariuszowi Rogacin właścicielowi hurtowni  „Select” – za przekazanie  nagród rzeczowych na międzygrupowy konkurs recytatorski  „Wierszolandia 5”;

·         Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białej Podlaskiej - za przekazanie  nagród rzeczowych na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Biała Podlaska
- dawniej i dziś” oraz węwnątrzgrupowy konkurs wiedzy
o Białej Podlaskiej  „Biała Podlaska moje miasto”;

·         Pani Justynie Górskiej – Dyrektor Oddziału Centrum Nauki 
i Biznesu ŻAK
- za przekazanie  nagród rzeczowych 
na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny  „Biała Podlaska
- dawniej i dziś” oraz węwnątrzgrupowy konkurs wiedzy
o Białej Podlaskiej  „Biała Podlaska moje miasto”;

·        Panu Adamowi Melaniuk za przekazanie biurka nauczycielom oddziału 3 latków;

·         Panu Adamowi Trochimiuk za przekazanie  nagród rzeczowych na międzyprzedszkolny konkurs plastyczny   
 „Biała Podlaska - dawniej i dziś”.

·    Pani Joannie Fijałkowskiej za przekazanie zabawek do oddziału II.

 

     Życzymy, aby wszelka okazywana innym pomoc, dawała Państwu zadowolenie.