„Kwiat rozwija się
w promieniach słońca,
dziecko rośnie w atmosferze
miłości i pokoju"    Witamy serdecznie na stronie Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. Pragniemy przybliżyć Państwu profil naszej placówki, jego program, działalność oraz niepowtarzalny klimat. 
  Mamy nadzieję, że każdy odwiedzający naszą stronę  podejmie  decyzję o zapisaniu    swojego dziecka właśnie do naszego przedszkola.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej placówki.
                        

 

                                       Wicedyrektor Bogusława Sweklej

            Najważniejszym okresem w życiu 
            nie są lata studiowania na wyższej uczelni,
            ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. 
            Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka
            i nie tylko ona, ale całołć jego zdolności psychicznych”.
                                              Maria Montessori

    Nasze przedszkole funkcjonuje od roku 1987. Przedszkole jest placówką usytuowaną na obrzeżach miasta Biała Podlaska na Osiedlu Jagiellońskim przy ulicy Zygmunta Starego 4. Przedszkole posiada 5 sal zabaw. Sale są jasne, przestrzenne bogato wyposażone w różnorodne kąciki zainteresowań,  zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wielostronnemu rozwojowi dzieci. Placówka posiada duży, pięknie zagospodarowany ogród przedszkolny w różnorodną roślinność oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt terenowy. Sprzyja to realizacji zadań ze wszystkich obszarów edukacyjnych.

Przedszkole współpracuje z:
Rodzicami:
* organizujemy uroczystości, imprezy, wycieczki, warsztaty, zajęcia otwarte, planujemy pracę wychowawczo – dydaktyczną 
Szkołą Podstawową Nr 9:
* zwiedzamy szkołę, uczestniczymy na lekcji w klasie I, organizujemy zabawy integracyjne
Osiedlowym Domem Kultury "Scena":
* uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z twórcami ludowymi, konkursach plastycznych, imprezach integracyjnych

Bialskim Centrum Kultury:
* uczestniczymy w konkursach (plastycznym, recytatorskim)
Muzeum Południowego Podlasia:
* uczestniczymy w zajęciach muzealnych wykonując prace plastyczne, oglądamy wystawy, bierzemy udział w konkursach plastycznych
Miejską Biblioteką Publiczną:
* organizujemy cykliczne spotkania biblioteczne, wypożyczamy książki, uczestniczymy w spotkaniach z pisarzami oraz w konkursach plastycznych
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
* organizujemy zebrania,  warsztaty dla rodziców oraz konsultacje indywidualne na terenie przedszkola
Innymi przedszkolami na terenie miasta:
* bierzemy udział w różnorodnych konkursach
Komendą Miejską Policji - Wydział Prewencji:
* organizujemy spotkania, wycieczki na skrzyżowanie, oraz do KMP
Nadleśnictwem:
* organizujemy wycieczki, zajęcia w plenerze

Kadra  dydaktyczna:  
    W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, odpowiedzialna kadra dydaktyczna. Nauczyciele tworzą warunki do integrowania działań wychowawczych dom – przedszkole – środowisko poprzez nowatorskie formy współpracy. Zapewniają także wielostronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu osiągają wysoki stopień gotowości szkolnej.

1. mgr Anna Jankowska-nauczyciel mianowany
2. mgr Mariola Makaruk – nauczyciel dyplomowany
3. mgr Ewa Marczuk – nauczyciel dyplomowany
4. mgr Malwina Błaszczyk- nauczyciel początkujący
5. mgr Edyta Pawlukiewicz – nauczyciel dyplomowany
6. mgr Olga Rechnio – nauczyciel kontraktowy
7. mgr Urszula Rafalska – nauczyciel dyplomowany
8. 
mgr Justyna Kuziora – nauczyciel mianowany

9. mgr Milena Bałkowiec – nauczyciel mianowany

10. mgr. Monika Trociuk- nauczyciel początkujący