Realizując blok tematyczny o naszym mieście Białej Podlaskiej skupiliśmy się na utrwaleniu wiedzy o naszej małej ojczyźnie czyli domu rodzinnym, a w dalszej części poznaniem wybranych miejsc i zabytków  charakterystycznych dla naszej okolicy.

Poznaliśmy także niebezpieczną i bardzo odpowiedzialną pracę Straży Pożarnej. Zapoznaliśmy się z przyczynami i skutkami powstawania pożarów. Zorganizowaliśmy również tematyczny kącik strażacki oraz przeprowadziliśmy eksperyment z gasnąca świeczką.