17 listopada dzieci z grupy „Żabki” rozpoczęły realizację programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”,  który jest jednym z istotnych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie również koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Realizację programu rozpoczęliśmy od wycieczki po okolicy, którą dzieci znają obserwując różne rodzaje dymów oraz to, skąd się one wydobywają.