630 – 830 – Rozmowy z dziećmi, przygotowanie z dziećmi pomocy do zajęć, zabawy rozwijające twórczą aktywność, swobodne zabawy, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.

830 – 900 - Śniadanie

900 - 1200 Inspirowanie i organizowanie przez nauczycieli poznawczej, werbalnej i twórczej działalności dzieci, swobodna działalność dzieci zgodna z zainteresowaniami i potrzebami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, wyjścia do muzeów, w ciekawe miejsca, spotkania z ciekawymi ludźmi, obserwacje przyrodnicze, udział w spektaklach teatralnych.

1200- 1230 – Obiad

1230 – 1430 – Czas relaksu, terapia muzyką, zajęcia twórcze w małych zespołach, terapia baśnią , zabawy graficzne, matematyczne, językowe, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe.

1430 – 1500 – Podwieczorek

1500 – 1730 – Zabawy ruchowo-rytmiczne, swobodna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, układanki stolikowe, czytanie dzieciom, czynności porządkowe, zabawy na powietrzu.