Dnia 8 listopada odwiedzili nasze przedszkole funkcjonariusze Straży Granicznej. Był to doskonały pretekst do bliższego poznania ich pracy i sprzętu jaki w niej wykorzystują strzegąc naszych granic.

 

 

          Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest określeniem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo „Polak – patriota – moja Ojczyzna” – należy mu „małymi  kroczkami” przybliżać obraz kraju, rozbudzać zalążki świadomości patriotycznej wykorzystując proste sposoby  i metody dostępne dla jego percepcji.

        Wiek przedszkolny to najlepszy czas do budowania przywiązania do Ojczyzny i kształtowania w dziecku dumy narodowej. Należy pielęgnować i przekazywać mu rodzinne tradycje, zachęcać je do wyrażania postawy miłości, szacunku do Ojczyzny oraz dumy z własnego narodu.

        Celem głównym projektu było budzenie u dzieci świadomości narodowej, poznanie symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju oraz stworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych rozwijających ich zdolności plastyczne. W tym celu dzieci wykonały przeróżne prace plastyczne:

- godło Polski (stemplowanie gąbką)

- flagę Polski z biało czerwonych serwetek (praca zespołowa)
    oraz flagę wyklejaną biało - czerwonymi listkami

- kwiaty wolności

- kotyliony na święto niepodległości

- syrenkę warszawską (technika łączona)

- rybkę na rzece Wiśle wg „Aktywnego słuchania muzyki”
     D. Dziamskiej.

W ramach realizacji projektu dzieci układały sekwencje
z symboli narodowych oraz patriotyczne korale dla mamy. Wspólnie
z rodzicami  „Misie” wykonały także w domu flagi Polski, które następnie stały się częścią przepięknej dekoracji naszego przedszkola.

Dzieci przyniosły z domu książki i kolorowanki o tematyce patriotycznej, które posłużyły  do przygotowania Kącika Małego Patrioty. Przeprowadzały eksperymenty z wodą określając jej cechy oraz wykonując patriotyczne łódeczki, które puszczały na wodzie. Na zakończenie projektu dzieci wystąpiły na uroczystości z okazji Święta Niepodległości deklamując wiersze i śpiewając piosenkę o tematyce patriotycznej oraz w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” śpiewając hymn. Po uroczystości przygotowały i degustowały patriotyczny biało – czerwony deser z galaretki i bitej śmietany.

Na Dzień Chłopaka dla wszystkich przedszkolaków,
najfajniejszych na świecie chłopaków,
szczere i serdeczne, prawdziwe życzenia:
niech Wam się spełniają wszystkie marzenia!

 

Dnia 30 września uroczyście, wesoło i radośnie nasi koledzy obchodzili Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki złożyły chłopcom życzenia i zaśpiewały sto lat. Następnie wręczyły medale oraz dyplomy super chłopaka, a także korony (które udekorowały wcześnie w tajemnicy przed chłopcami). Nie zabrakło też słodkiej niespodzianki w postaci piernikowych misiów oraz cukierków. Pani Magdalenie mamie Olka serdecznie dziękujemy za przepiękne misiowe pierniki.

Z okazji zbliżającego się święta chłopców nasza sala zamieniła się w pracownię chemiczną. W trakcie zajęć dzieci robiły wulkany, barwiły wodę za pomocą kolorowych cukierków, obserwowały doświadczenie z pompowaniem balonów gazem. Wyciągały wnioski, mówiły o swoich odczuciach i wrażeniach. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały. Na zakończenie dzieci dostały kolorowe balony. Pani Ewelinie z pracowni „Kocham nad szycie” bardzo dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów, a rodzicom za interesującą niespodziankę.