13 kwietnia odbyła się wycieczka do Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. W trakcie wizyty w bibliotece dzieci utrwalały wiadomości o symbolach narodowych, śpiewały hymn Polski zachowując odpowiednią postawę, rozpoznawały osoby reprezentujące nasz kraj, symbole charakteryzujące niektóre miasta, układały flagę Polski z różnych kształtów, słuchały legendy o warszawskiej syrence, rysowały kontury naszego kraju, umieszczały warszawską syrenkę we właściwym miejscu na mapie Polski oraz odczytywały nazwę naszej Ojczyzny. Wizyta w bibliotece pozwoliła utrwalić dzieciom i kształtować postawy patriotyczne w kontekście tożsamości narodowej.